trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

finish sentence

im a _____ so if bạn touch me bạn will _______
okay bạn little son of a _________.
 ssook78 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

egyptprincess7 said:
im a bat. So if bạn touch me bạn will die.
Okay,you little son of a mortal.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
x-menobsessed26 said:
i'm a horcrux, so if bạn touch me bạn will die.
okay, bạn little son of a Potter.

I'm in a Harry Potter mood. =P
select as best answer
posted hơn một năm qua 
seeuvocaloid3 said:
im a stressed out fighter touch me bạn will friken die bạn son of a chó cái, bitch XD thats mine
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Mecksey said:
I'm a crazy bitch so if bạn touch me bạn will suffer. Okay, bạn little son of a birthday cake?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
simpleplan said:
I'm a villain so if bạn touch me bạn will be lost. okay bạn little son of a fish.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
wantadog said:
I'm a Grammar Nazi, so if bạn touch me bạn will be corrected. Okay bạn little son of a spell check!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
justinfangrrl said:
Im a lizard, so if bạn touch me bạn will pee. Okay, bạn little son of a motherless goat?

CB
select as best answer
posted hơn một năm qua 
karlyluvsam said:
im a _Boss___ so if bạn touch me bạn will ___die___
okay bạn little son of a _______bitch__.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
misscookie346 said:
im a crazy whore so if bạn touch me bạn will get raped okay bạn little son of a chó cái, bitch (you little son of a dick)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
-Wednesday- said:
I'm a sex addict so if bạn touch me, bạn will make me horny.
Okay, bạn little son of a penis.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Marshally90 said:
I'm a Terrorist so if bạn touch me bạn will blow up, okay bạn little son of Obama!!!
-Osama Bin Laden
select as best answer
posted hơn một năm qua 
dragonchick said:
I'm-a CRAAAZY chó cái, bitch so if bạn touch me bạn will gain a stump, okay bạn little son of a fucktard.
select as best answer
 I'm-a CRAAAZY chó cái, bitch so if bạn touch me bạn will gain a stump, okay bạn little son of a fucktard.
posted hơn một năm qua 
next question »