trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Really? Is that all bạn can say?

Well, I hang my head in disappointment.
 BeastBoyCahill posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Panda-Hero said:
.__.

I know this.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Ummm, well, that's doubtful... Since it's NOT a reference to anything! XD
BeastBoyCahill posted hơn một năm qua
*
It seems like it.. I know I've heard it somewhere.. just.... somewhere...
Panda-Hero posted hơn một năm qua
loYol said:

Aw. How can I make it up to you? Want a gluten-free muffin? :D
hoặc maybe a condom?{Sorry, those aren't gluten-free}

select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
xD A muffin, please. Thank you.
BeastBoyCahill posted hơn một năm qua
*
*Hands bạn a muffin.* Anything for my whoreprincess :D
loYol posted hơn một năm qua
*
Why, thank you, my Lady Pervy Wolf!
BeastBoyCahill posted hơn một năm qua
next question »