trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Do bạn like Goldfish Crackers?

 tokidoki123 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

AzulFire said:
Yes.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
canddfan29 said:
yep.

*in singsong* the snack that smiles back!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
TheDirector said:
Who could not tình yêu the snack that smiles back?

Goldfish.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
kiss_me508 said:
uh, sure
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Ssmiley_143 said:
................

oh what sorry i was just to indulged in my vàng fishes;)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
LightningKing said:
Yeah I like goldfish crackers! =D
Like my pic:
select as best answer
 Yeah I like goldfish crackers! =D Like my pic:
posted hơn một năm qua 
blossomyumyum said:
No, they too salty.
select as best answer
 No, they too salty.
posted hơn một năm qua 
next question »