trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Do bạn watch Total Drama?

 canddfan29 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Shadowmarioking said:
A veeeeeeeeery long time cách đây I did.
Then of course came Total drama Action, and I didn't keep up with that, so I just stopped watching the hiển thị entirely.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
RainbowOtakuX3 said:
Yup. ^^
select as best answer
posted hơn một năm qua 
BeastBoyCahill said:

select as best answer
posted hơn một năm qua 
noahnstar1616 said:
Yeah.

Right, Fluttershy?
select as best answer
 Yeah. [i]Right, Fluttershy?[/i]
posted hơn một năm qua 
*
LOL – Liên minh huyền thoại :D
canddfan29 posted hơn một năm qua
kenzichu said:
No
select as best answer
posted hơn một năm qua 
JaseKS said:
Noooooope.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
bubblegum_kiss said:
nope never did.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
legend_of_roxas said:
Nuh uh, never
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »