trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

IF bạn ARE A người hâm mộ OF ME, PLEASE tham gia MY SPOT!!!

PLEASE người hâm mộ MY PERSONAL SPOT. I MADE IT LAST NIGHT, SO I STILL NEED TO ADD SOME STUFF, BUT ALL những người hâm mộ OF ME, PLEASE người hâm mộ MY SPOT!!!

Sincerely, CielXlizzy19
 IF bạn ARE A người hâm mộ OF ME, PLEASE tham gia MY SPOT!!!
 CielXlizzy19 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

XxKeithHarkinxX said:
bạn raped caps. and there is no câu hỏi mark.... so no.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
beastboy123 said:
._." Uhh chick, do bạn know there's a button that says messages on your page thing?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »