trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

dose anyone here know ATA taekwando?

 dbz9000 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Vocaloidcode01 said:
Coincedentally, yes, yes I do.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
ripper124 said:
wht is that

select as best answer
posted hơn một năm qua 
dracofan001 said:
no.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
VilleValoGirl said:
Yes I do(: , I'v been doing it for about over 2 years now. I'm almost a black thắt lưng, vành đai in it. & I broke about 100 boards *Is exaggerating* XD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
do u mean *KTA* O_o.
VilleValoGirl posted hơn một năm qua
next question »