trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Why is it called lipstick if bạn can still di chuyển your lips?

 punkieprincess posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

hetaliaitaly said:
*facepalm* bạn serious????
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Aqua_Rose said:
Think about it.


It's a STICK of make upThat bạn put on your LIPs.*headdesk*

Darn, smudged my lipstick XD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
hehe
hetaliaitaly posted hơn một năm qua
*
LOL – Liên minh huyền thoại
punkieprincess posted hơn một năm qua
Chaann94 said:
Because when bạn use it any man will stick to your lips...

ANY man...

So don't use it...

Just kidding =P
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Usui--takumi said:
Yes, because it's not lip glue.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
mr-cullen said:
um.........coz it's name is lipstick so,
yeah.......i m genious.....haha..
select as best answer
posted hơn một năm qua 
victoriya121212 said:
1. it comes in a STICK.
2. the makeup itself is supposed to stick to your lips.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Jeffersonian said:
It sticks to your lips *facepalm*
select as best answer
posted hơn một năm qua 
NinaDobrev13 said:
Seriously???
Google it. Im tired of stupid questions!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Well is IS the ngẫu nhiên spot btw..,
cleo-mermaid posted hơn một năm qua
*
Then ask ngẫu nhiên questions. Not ones just to get attention!!
NinaDobrev13 posted hơn một năm qua
mintymidget210 said:
go Google it. XD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »