trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Who wants me to tham gia their club and/or add add them?

I tình yêu joining các câu lạc bộ and fanning people.
 thrillergirl18 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Lovehinagurl44 said:
Don't be concerned about who wants bạn to be their người hâm mộ just add them if bạn want to. Also just tham gia the các câu lạc bộ bạn want to join
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Naiya_27 said:
I dont think someone's gonna ask bạn to người hâm mộ them. If they wanted bạn to be there fan, Im sure they would have fanned bạn first.

As for the club thing...why dont bạn just tham gia the các câu lạc bộ you're a người hâm mộ of, thats the whole point of this website.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
pop-corn2012 said:
i dont really care!!! if u người hâm mộ me its up 2 u, but i agree with naiya_27!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
m0shercise said:
add me? i just joined and i only have two những người hâm mộ haha
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »