trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

What does the word Cadalow mean?

Okay my online friend is Mikey Cadalow.. I asked him what it ment he đã đưa ý kiến he can't explain it to me ? Dx
 selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

-Wednesday- said:
Google it.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
win
hetaliaitaly posted hơn một năm qua
*
Didn't come up
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
*
He explain it means sharp Sooo in words Mikey sharp!?
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
next question »