trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Describe bạn in one song

My song

I hate everything about bạn - Three Days Grace

That song describes me now.... Im feeling bad... :(

P.S.: sorry i cant post videos
 anime7reality posted hơn một năm qua
next question »