trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

I will give bạn 20 các điểm thưởng if bạn tham gia this club:

link


plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz plplplzz
*
joined!
rino25 posted hơn một năm qua
*
thnx
9sara9 posted hơn một năm qua
*
mmmk i guess ill join...
kakashi505 posted hơn một năm qua
 9sara9 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

ded99 said:
joined
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thnx
9sara9 posted hơn một năm qua
KissOfDoom said:
I joined ^_^
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thnx
9sara9 posted hơn một năm qua
Lulu_Kururugi said:
i dont know them so no
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
ok
9sara9 posted hơn một năm qua
vegeta007 said:
JOINED
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thnx
9sara9 posted hơn một năm qua
jazzys-baby said:
No, sorry. Because, seriously. I don't need 20 fuckin các điểm thưởng for joining a club -.- if I want to join, I'll do it WITHOUT getting các điểm thưởng for doing so...
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thanks very much...
9sara9 posted hơn một năm qua
*
umm, why are bạn thanking me? I đã đưa ý kiến I won't, sorry. :DD
jazzys-baby posted hơn một năm qua
*
thought that bạn đã đưa ý kiến yes :P
9sara9 posted hơn một năm qua
Catherine411 said:
I joined! c(-:
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thnx :D
9sara9 posted hơn một năm qua
ningthoibiX said:
i joind
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thnx
9sara9 posted hơn một năm qua
misspansea said:
joined
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thnx
9sara9 posted hơn một năm qua
MarMar_XigLux said:
No thanks.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
but plzz tham gia
9sara9 posted hơn một năm qua
*
I politely rejected your offer; please respect that.
MarMar_XigLux posted hơn một năm qua
*
ok but bạn will not lose anything! Nice to meet you!
9sara9 posted hơn một năm qua
evangelinetom said:
Joined
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thnx
9sara9 posted hơn một năm qua
selenagomezfan7 said:
Joined các điểm thưởng please.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
of course wait 2 minuts
9sara9 posted hơn một năm qua
*
Okay!
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
sexyEva said:
joined!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thnx
9sara9 posted hơn một năm qua
*
how do u give props?
dudelol17 posted hơn một năm qua
*
in the normal way
9sara9 posted hơn một năm qua
dudelol17 said:
JOINED!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thnx
9sara9 posted hơn một năm qua
BlindBandit92 said:
Sorry but no.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
ok
9sara9 posted hơn một năm qua
blazeandarose said:
Joined.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thnx
9sara9 posted hơn một năm qua
*
Your welcome
blazeandarose posted hơn một năm qua
aly001 said:
just joined.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thnx
9sara9 posted hơn một năm qua
rayrayrox said:
joined
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thnx
9sara9 posted hơn một năm qua
vlad_todd_fan said:
Joined
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
THNX
9sara9 posted hơn một năm qua
adultswimperson said:
I will tell bạn to get a life and not tham gia your club.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
jblvr said:
joined
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Jasminekyle said:
Joined...
select as best answer
posted hơn một năm qua 
salmiddle said:
I joined........even though i dont know what its bout
select as best answer
posted hơn một năm qua 
xXitachiXx said:
Sure i'll join, just because i'm in a awesome mood.
But don't give me any props. [[I don't want your stupid props.]]:D
select as best answer
posted hơn một năm qua 
kitmolly123 said:
Hell no.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
4422 said:
Joined
select as best answer
posted hơn một năm qua 
bubblegum_kiss said:
joined
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Seastar4374 said:
joined
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »