trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

bạn knew what the deal was B-l

I mean, bạn knew what the deal was, right?
 ivoryphills posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

egyptprincess7 said:
Yeah,i know.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Good B-l
ivoryphills posted hơn một năm qua
*
*hands it over too*
egyptprincess7 posted hơn một năm qua
kaboomgirl said:
Yeah, I knew Bl *hands it over*
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Good man. B-l *takes it and walks away*
ivoryphills posted hơn một năm qua
next question »