trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

do bạn like tofu

(i dont think thats how bạn spell it)
 hetaliaitaly posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

someone_save_me said:
Actually, that is how bạn spell it.

And I've never had it.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Heartisalone said:
Yurp, that's how bạn spell it.

I've never tried tofu before in my life. :>
select as best answer
posted hơn một năm qua 
vic5293 said:
i have it does'nt really have a taste
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Shadowmarioking said:
Never had it.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Skylen said:
i've never had the chance to taste it
select as best answer
posted hơn một năm qua 
darkwave said:
I dont know what it is...
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Me_Iz_Here said:
Yes. .__.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
adultswimperson said:
Never had it.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
BatCountry9000 said:
Of course I like Tofu! Most badass Resident Evil character ever!
select as best answer
 Of course I like Tofu! Most badass Resident Evil character ever!
posted hơn một năm qua 
*
what?
hetaliaitaly posted hơn một năm qua
*
Tofu Valentine.
Heartisalone posted hơn một năm qua
Jeffersonian said:
1) That is how bạn spell it.
2) It's okay.

select as best answer
posted hơn một năm qua 
smartone123 said:
i don't really like it its a weird taste DX
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
agreed
hetaliaitaly posted hơn một năm qua
*
like milky to me
smartone123 posted hơn một năm qua
Lovehinagurl44 said:
Never tried it
select as best answer
posted hơn một năm qua 
daddykat said:
YES!!! I tình yêu TOFU!!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
kiraragirl200 said:
Meh, to me it tastes like unflavored Jell-O
select as best answer
posted hơn một năm qua 
ilovecornholio said:
Thats how bạn spell it but ive never had it
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »