trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Who do bạn think killed president john kennedy?

Plz tell me what bạn think.
 xxxbrunomarsxxx posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

someone_save_me said:
ARE bạn FUCKING SERIOUS.

Co. Za. Asy.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
SheWolf11 said:
Masons? idk
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Jeffersonian said:
I think there is no freaking conspiracy surrounding it.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
xxxthxs2uxxx said:
Lee Harvey Oswald the dude they blamed at first
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Shadowmarioking said:
John the bullet.
*le named the bullet that shot Kennedy*
:B I regret nothing.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
55xxx55 said:
My nickname with one guy at school last năm was J.F.K.

This wasn't a disturbing câu hỏi for me at all.xD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
XxKeithHarkinxX said:
Keith Harkin,.
select as best answer
 Keith Harkin,.
posted hơn một năm qua 
Zero_Delta said:
This guy.
select as best answer
 This guy.
posted hơn một năm qua 
next question »