trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Are bạn a rainbow?

 Qowl posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Shadowmarioking said:
Yes.
I am a skittles bag.
8| Taste the rainbow, bitch.
select as best answer
 Yes. I am a skittles bag. 8| [b]Taste the rainbow, bitch.[/b]
posted hơn một năm qua 
Heartisalone said:
No, I'm a double rainbow.
I'm intense. All the way.
Yes.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
anime7reality said:
NO
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »