trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

do bạn like x factor usa and if u do who's your fav singer

mine is the magnificent Chris Rene
 do bạn like x factor usa and if u do who's your fav singer
 vegeta007 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

RainbowOtakuX3 said:
I do~ :3
My yêu thích is Rachel Crow. <3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
angelscry said:
bạn stoll my answer...............Chris rene
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
how did i steal it i like him
vegeta007 posted hơn một năm qua
next question »