trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Wat?

What do bạn think of this?
*
i tình yêu japanese people but what the fuck?
narlyvamp1234 posted hơn một năm qua
*
I REALLY tình yêu that song!
Trainofdoom posted hơn một năm qua
 Me_Iz_Here posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

NomyCake said:
...
...
Needz moar numbers.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Trainofdoom said:
As far as Japanese stuff goes, it's pretty normal.

I'm unfazed. I like the song though...
select as best answer
posted hơn một năm qua 
harleyquinn17 said:
WTF!!??? that was the creepiest video ive eva seen!! o_o
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Animeshnica said:
WTF??? o.o
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »