trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

answer correctly first and get 3 props:)

i cannot be felt hoặc touched
yet i can be felt in everybody
my exsistence is always a debate
yet i have my own style of music.

what am i?
 hanselmanbd posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

teamalecdemetri said:
God!(:
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
That sounds much thêm logical than my answer...XD
lolibarbie posted hơn một năm qua
*
LOL – Liên minh huyền thoại xD
teamalecdemetri posted hơn một năm qua
Shadowmarioking said:
Faith?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
nope
hanselmanbd posted hơn một năm qua
azkaban said:
A soul.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
u đã đưa ý kiến it first and yes its soul 3 các điểm thưởng for u
hanselmanbd posted hơn một năm qua
lolibarbie said:
Your soul?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
2dolphn97 said:
Air, wind hoặc oxygen
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
O.... I didn't reAd the q right LOL – Liên minh huyền thoại
2dolphn97 posted hơn một năm qua
Heartisalone said:
A soul?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
That's what I đã đưa ý kiến :D LOL – Liên minh huyền thoại
lolibarbie posted hơn một năm qua
*
XD I didn't see your answer before I đã đăng mine.
Heartisalone posted hơn một năm qua
Me_Iz_Here said:
a soul
select as best answer
posted hơn một năm qua 
BlindBandit92 said:
A soul
select as best answer
posted hơn một năm qua 
NomyCake said:
Chuck Norris
select as best answer
posted hơn một năm qua 
PUNKMUNK said:
Lol, i wanna say Love. :]
select as best answer
posted hơn một năm qua 
geunsuklover23 said:
Soul
select as best answer
posted hơn một năm qua 
totaldramafan96 said:
soul.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
seki said:
feelings
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »