trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

What is your fav âm nhạc from your fav singer/band right now?!?!

Mine is *Jedward-Hold The World*...Yeah i'm a CraZy Jedward người hâm mộ i know xD But this song is beautiful :)
 BlackMist1 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

geunsuklover23 said:
Without Words bởi Jang Geun Suk...so addicted
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
CooL :)
BlackMist1 posted hơn một năm qua
_naiza said:
Undisclosed Desires bởi Muse :]
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
I tình yêu this song :)
BlackMist1 posted hơn một năm qua
*
Oh yeah
vlad_todd_fan posted hơn một năm qua
16falloutboy said:
Party Poison bởi My Chemical Romance :3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
It sounds really cool tình yêu it
BlackMist1 posted hơn một năm qua
*
:D
16falloutboy posted hơn một năm qua
JohnnieCade said:
Right Now, my yêu thích singer is: Tom Petty - Here Comes My Girl.

All Time: Lisa Marie Presley - Savior.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
CooL tình yêu it
BlackMist1 posted hơn một năm qua
HannahStickles8 said:
My Bloody Valentine From Good Charlotte!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Cool I LoVe iT :)
BlackMist1 posted hơn một năm qua
bakuargirl729 said:
i whouldnt count Papa Roach as my fav band but i tình yêu this song! X3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Awesome tình yêu it
BlackMist1 posted hơn một năm qua
rorovipz said:
SHINee a yo
i know i đã đăng this vid a lot but i just tình yêu this song hope bạn like it too
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
I saw it never before but i tình yêu it it's amazing
BlackMist1 posted hơn một năm qua
*
thanx
rorovipz posted hơn một năm qua
Artemis_8 said:
Paramore - Playing Godselect as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Paramore is awesome i tình yêu it
BlackMist1 posted hơn một năm qua
*
Oh, I tình yêu Hayley and her màu hồng, hồng hair (I don't like pink, but her hair is awesome! :] )
_naiza posted hơn một năm qua
vlad_todd_fan said:
Definately

Hunter of the Dark bởi Yoko Shikomaru (I think that's how bạn spell her last name)
xD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
LoL it's Shikamaru but it's OK xD btw tình yêu it :)
BlackMist1 posted hơn một năm qua
next question »