trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

How do bạn make merge pictures?

Like the banner what website can bạn use to merge các bức ảnh together?
 zombiestars posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

TDIFan960 said:
Download GIMP hoặc Paint.NET.
hoặc bạn can just bạn MS Paint. (For the thêm easy way...)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
*use
TDIFan960 posted hơn một năm qua
*
*use
TDIFan960 posted hơn một năm qua
azkaban said:
I use Paint.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
spongesrule said:
I use Microsoft word 2007
select as best answer
posted hơn một năm qua 
xXitachiXx said:
gimp paint photoshop hoặc picnik
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »