trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

what is the best yo mamma joke bạn have eva told? mine is......

yo mamma is so người hâm mộ the sun goes around her. now you.
 fly210 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

adultswimperson said:
Yo mamas so fat that even Dora couldn't explore her.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
LOL – Liên minh huyền thoại
madening_mahem posted hơn một năm qua
*
LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL!!!!!!!!! XD
fly210 posted hơn một năm qua
*
@nessienjake, I'm glad bạn enjoyed my humor. @DarkSoulz, I know right? @mrsspencereid, Same.:)
adultswimperson posted hơn một năm qua
next question »