trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

What would u do if a monkey put his finger in his nose then put it in your face?? P.S.- If u người hâm mộ me, I'll người hâm mộ u!

 itchygum posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

LoveDraco123 said:
I'll put my finger in my mouth so it copies and does the same. ;)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Trainofdoom said:
....LOL..I'd tell him to put it in YOUR face.
-_-
select as best answer
posted hơn một năm qua 
lloonny said:
i would wash my face XD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
bucherstrongest said:
i'd say "ew" and run away to wash my face... stupid monkey
select as best answer
posted hơn một năm qua 
MrOrange16 said:
I'll tell him to người hâm mộ bạn with it.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
adultswimperson said:
I would tell him to put it in his ass.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
ShiningsTar542 said:
I would put my finger in my nose then put it in his face back.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
SHYBOY88 said:
i added bạn cause the câu hỏi is funny.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thanx
itchygum posted hơn một năm qua
*
welcome
SHYBOY88 posted hơn một năm qua
jb4000 said:
I would kill him! I'm not a good người hâm mộ of monkeys, most of them are ugly and get on my verves.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »