trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

For all those people out there with a mental brother...i feel for bạn

 galindafied posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

azuky said:
HE IS SO MEAN!! HE KICK MY đít, mông, ass YESTERDAY!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
cleo-mermaid said:
i got a mental sister. she dies (tommorow)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Wat!!??
azuky posted hơn một năm qua
*
i dont think she means it literally haha :)
galindafied posted hơn một năm qua
next question »