trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

is it friday??

link

xD
*
oh and also please see --> link
Smib posted hơn một năm qua
 Smib posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

drunksheep said:

select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
LOL!
segarainbow posted hơn một năm qua
*
LOL – Liên minh huyền thoại hes consentrating so hard in this picture LOL – Liên minh huyền thoại
2dolphn97 posted hơn một năm qua
siory said:
yes but not that stinkin âm nhạc video friday bởi rebecca black
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
LOL – Liên minh huyền thoại
2dolphn97 posted hơn một năm qua
segarainbow said:
:1
has luked at ca leh nda? nope? well. yes. kinyoubi desu yo (it is friday)
select as best answer
 :1 has luked at ca leh nda? nope? well. yes. kinyoubi desu yo (it is friday)
posted hơn một năm qua 
*
i dont understand........
2dolphn97 posted hơn một năm qua
2dolphn97 said:
well to him..... its not
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
btw she has a zit on her cheak.... just saying
2dolphn97 posted hơn một năm qua
*
ok u already have this video so..... heres another friday vid
2dolphn97 posted hơn một năm qua
*
btw it has alot of cursing....
2dolphn97 posted hơn một năm qua
boolander25 said:
bạn bet it is.
select as best answer
 bạn bet it is.
posted hơn một năm qua 
*
LOL – Liên minh huyền thoại
2dolphn97 posted hơn một năm qua
*
LOL – Liên minh huyền thoại :)
RoohWinchester posted hơn một năm qua
*
hahahahahahaahahahahahaahahah
siory posted hơn một năm qua
MrOrange16 said:
No, it's Chuck Norris.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
No, it's Patrick!
drunksheep posted hơn một năm qua
*
NO ITS THE BEST ngày OF THE SCHOOL WEEK! yeah im not good @ this.... LOL – Liên minh huyền thoại
2dolphn97 posted hơn một năm qua
*
@siory - I have no idea who he is either. :P
ILuvSweeneyTodd posted hơn một năm qua
next question »