trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

bạn know what?

bannas rock!!!
 melcu posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

hahahahahahaha said:
AND I ALWAYS THOUGHT ((BANNAS)RAP!

i guess i was wrong! sorry my bad!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
what can i say best answe XD
TiaSmith posted hơn một năm qua
*
XD thx
hahahahahahaha posted hơn một năm qua
TDIlover226 said:
I'm allergic to bananas D:
select as best answer
posted hơn một năm qua 
TiaSmith said:
nope they hiphop XD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
hahanot bad ! xD
hahahahahahaha posted hơn một năm qua
*
haha ok?
TiaSmith posted hơn một năm qua
Wolfdreamer9 said:
I prefer apples...
select as best answer
posted hơn một năm qua 
CB4evaGiggles said:
I guess so but I prefer grapes.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
ssolanki said:
i prefer oranges............
select as best answer
posted hơn một năm qua 
xebbi said:
strawberries.........hmmmmm.... rocking
select as best answer
posted hơn một năm qua 
cleo-mermaid said:
link yes sure she does
select as best answer
posted hơn một năm qua 
siory said:
i hate bananas so does joe jonas
select as best answer
posted hơn một năm qua 
cmrm said:
what are bannas?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
TivaRocks said:
BANANANANANANANANANANANANA'S ROCK YOUR SOCKS!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
adultswimperson said:
Bananas rap because gangsters use them as pretend súng instead of real ones....
Lol.:D
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »