trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Do like like having the joker on ur nail?

cuz i do!
 Do like like having the joker on ur nail?
 xoPixie-Popxo posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

storylover said:
no, I don't polish my nails
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
aw, sad.
xoPixie-Popxo posted hơn một năm qua
ladyshela said:
That is awesome!!! lol.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thx! i found it somewhere on Google
xoPixie-Popxo posted hơn một năm qua
*
Oh darn, thought it was your nail :( LOL – Liên minh huyền thoại
ladyshela posted hơn một năm qua
*
that would be super awsome
xxemogirl101xx posted hơn một năm qua
next question »