trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Rockstar games spot would bạn join?

Please tham gia link
 jeniffer2200 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

cmrm said:
Yes! I tình yêu their games <3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
cool!!
jeniffer2200 posted hơn một năm qua
storylover said:
no,thanks
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
it's your opinion i dont force bạn
jeniffer2200 posted hơn một năm qua
*
yes , thanks
storylover posted hơn một năm qua
next question »