trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA un!!!Another Contest un!!!!

Sadly this is for only one prop(i'm tired from givin out so many props!) haha okay type in my hàng đầu, đầu trang three yêu thích things un
(1.A character)
(2.An activity I'm good at)hint:think of two certain Akatsuki members if bạn know them un
(3.um...oh LOL – Liên minh huyền thoại what i'd do if i ever met the answer to # 1 un)
good luck!!

 saso_dei_hi posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

LinaHarrow said:
Why do bạn put "un" after everything. Do bạn not mean what bạn just said, or...?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
^ What she said.
Kiniko90 posted hơn một năm qua
*
grrr......un only means not when it's a PREFIX,cha un!
saso_dei_hi posted hơn một năm qua
next question »