trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Do u like STUMPY the elephant?

I think it's super cute!
 princess_kat posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

CherryCrush100 said:
yea i s'pose but aston ian merrygold is cuter... *drools as daydreams about aston*
select as best answer
posted hơn một năm qua 
cmrm said:
Stumpy?
Sorry, I only know link.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »