trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

WHAT JASON STEEL VIDEO IS THIS FROM? *gives one điểm thưởng of yure choice

"That's what bạn get. bạn get my Axe of Capitolism, right in your face."
 thetacoman posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

xxXsk8trXxx said:
The Cloak
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
*claps feebly* Yay for you!
thetacoman posted hơn một năm qua
*
No props, please.
xxXsk8trXxx posted hơn một năm qua
next question »