trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

What's your yêu thích instrument?

I like the Japanese shamisen. :3
 samuraibond005 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

MJangellover said:
I like the Egyptian anthem
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Wow! My parents are both Egyptian but I was born in California and I have never heard this before! hahahaha i tình yêu it!!!!
jessieinCA posted hơn một năm qua
*
nice!!!
MJangellover posted hơn một năm qua
next question »