trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

post your các bức ảnh with your best friend here!!!

Left hàng đầu, đầu trang (red t-shirt) : Sonia
Left down (black t-shirt) : Ansi
Middle (white t-shirt) : Biza
Right hàng đầu, đầu trang (black t-shirt) : Linda
Right down (gray jacket) : Me :)
 post your các bức ảnh with your best friend here!!!
*
cool ;D
kittyluvaxoxo posted hơn một năm qua
*
thanks :), they're all my truly best friend, not like HIM
FairuzBones posted hơn một năm qua
 FairuzBones posted hơn một năm qua
next question »