trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

guess what

i'm going to see vịt đực, drake chuông, bell in buổi hòa nhạc :D
*
AWEsome!!!!!!
kittyluvaxoxo posted hơn một năm qua
*
Yeah
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
*
I just Googled the guy.....my ears......:( (not my type) But have fun anyway!
Darkshine posted hơn một năm qua
*
thanks
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
 selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

iluvllllll said:
Have fun (:
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thanks
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
demon_wolf said:
AWESOME!!!!! :D
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
yeah on march 13th
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
Dizzo said:
LOL – Liên minh huyền thoại good for you
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Yeah
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
mae_cait_001 said:
nice xD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
yep
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
Sheetal1256 said:
lis...............................
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Darkshine said:
I don't know who that even is but have fun! ^^
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
bạn DON'T KNOW WHO vịt đực, drake chuông, bell IS????!!!!!!!!
swiftluver posted hơn một năm qua
*
No. I guess he's some cheesy teenage star, I'm guessing...
Darkshine posted hơn một năm qua
*
but now hes a cheesy guy i guess
iamagagamonster posted hơn một năm qua
cleo-mermaid said:
i thought he was an actor :\
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
he is a actor and a singer. he has the most AMAZING voice ever!
swiftluver posted hơn một năm qua
*
yeah
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
ladycountry said:
good 4 you!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thanks
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
swiftluver said:
I tình yêu him! Have Fun! :)
select as best answer
 I tình yêu him! Have Fun! :)
posted hơn một năm qua 
*
me too
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
sweet_mistake said:
Good 4 bạn ! : ) Have fun ! : )
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thanks
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
piperleoforever said:
say hi from me
select as best answer
posted hơn một năm qua 
iamagagamonster said:
yay (even though i don't like him) good for you! have fun
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »