trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Think of your yêu thích actor and your yêu thích actress, how many other người nổi tiếng do bạn know of with the same first name?

yêu thích Actor: Michael Imperioli
Other người nổi tiếng I can Think of with same first name
Michael Weatherly (DiNozzo on NCIS)
Michael Jackson
Michael Landon (Pa on Little House on The Prarie)
Michael Buble
Michael Jordan

yêu thích Actress: Kathryn Erbe
Other người nổi tiếng With Same First Name (this is shorter thank god)
Kathryn Morris (Lily on Cold Case)
Kathryn Prescott (Emily on Skins)
*
Shoot! I forgot Michael J. Fox!
Jeffersonian posted hơn một năm qua
 Jeffersonian posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

CourtneyFan17 said:
Woah that's hard thinking. I don't feel like thinking so none of them :P
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Yeah, luckily for me my yêu thích actress's name had a odd spelling, but I'm still remembering Michael's I missed.
Jeffersonian posted hơn một năm qua
*
Alot of Michaels...
CourtneyFan17 posted hơn một năm qua
next question »