trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Does wishing at 1/1/11 at 11:11:11 work?

I wished something yesterday at this time. Does the wish come true? At least do bạn think it does?
 smileypop9 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

zomeister said:
I always make a wish at 11:11 hoặc 22:22 and it only worked once, so I'm not so sure, but I keep doing it.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
FaN215 said:
I think it will only work at 11/11/11 11:11
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
LOL – Liên minh huyền thoại we đã đưa ý kiến the same thing
Kiana-M-McMahon posted hơn một năm qua
*
no, bạn đã đưa ý kiến at 1/1/11 ot 11/11/11
Eternal-fighter posted hơn một năm qua
*
XD
FaN215 posted hơn một năm qua
*
XD
FaN215 posted hơn một năm qua
Kiana-M-McMahon said:
I think it only works on 11/11/11 at 11:11:11.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
r-pattz said:
Of course not. Wishing doesn't get bạn anywhere.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
I guess dats true.....
nemoluvzzayn posted hơn một năm qua
greenstergirl said:
well I wished at 12:12 around midnight on new years ngày (family tradition) and my wish came true!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
XxEmolovexX said:
no.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »