trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Why Do bạn Like Roses?

 soxfan89 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

PaisleyPark said:
They are beautiful, smell nice, and are a symbol for romance.

:D
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Good!
soxfan89 posted hơn một năm qua
MJangellover said:
I tình yêu them cause of their màu sắc not thêm romantic boy!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Yes.
soxfan89 posted hơn một năm qua
*
hoa hồng and stuff , I think you're the only son for your mother!!!
MJangellover posted hơn một năm qua
r-pattz said:
I don't, not particularly.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
That's OK.
soxfan89 posted hơn một năm qua
tabithasb13 said:
I don't know why, I just like black roses.
select as best answer
 I don't know why, I just like black roses.
posted hơn một năm qua 
*
Cool!
soxfan89 posted hơn một năm qua
*
Mm, I do tình yêu them. At least, thêm than red hoặc white.
r-pattz posted hơn một năm qua
Jessicaflin said:
There r red and they are pointy
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Very Nice!
soxfan89 posted hơn một năm qua
StarWarsFan7 said:
cầu vồng ROSES!!!
select as best answer
 cầu vồng ROSES!!!
posted hơn một năm qua 
*
Awesome.
soxfan89 posted hơn một năm qua
Princesskiara15 said:
because to me they represent romance
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Good.
soxfan89 posted hơn một năm qua
XxEmolovexX said:
because of their sweet smell. :) and their beautiful formation
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Awesome.
soxfan89 posted hơn một năm qua
cassie-1-2-3 said:
I hate roses, and all hoa in general (except for Brandon), but hoa hồng thêm so.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Ok.
soxfan89 posted hơn một năm qua
*
"except for Brandon" <---- tình yêu that. xD
r-pattz posted hơn một năm qua
next question »