trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

xin chào I have made a new thông tin các nhân here on Fanpop,so if bạn want,add me and I will definitely add bạn back!!! If bạn don't want to add me,just ignore this...

*
Sure I'll add you!!! :D
ScottishChic posted hơn một năm qua
*
Why not?
Milah posted hơn một năm qua
*
yeah why not ill add u
Cherry9090 posted hơn một năm qua
 Adriana777 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên  câu trả lời hay nhất

MrOrange16 said:
I remember when I made a new thông tin các nhân on Fanpop.
I didn't announce it to everyone and ask people to add me, though....
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
*votes best answer*
GaGaBoi posted hơn một năm qua
*
I did the same
RedDice99 posted hơn một năm qua
*
;D
Adriana777 posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

LunaShay said:
-ignores-
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
as bạn should.
justliveitlive posted hơn một năm qua
soxfan89 said:
I'm Going To Add bạn Right Away!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
MJangellover said:
I'll add you!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
zanesaaomgfan said:
••••• Who cares? •••••
select as best answer
 ••••• Who cares? •••••
posted hơn một năm qua 
*
That is just horrible.
Luktut posted hơn một năm qua
*
I joined over a năm cách đây and I didn't make a production about it. So... who cares?
zanesaaomgfan posted hơn một năm qua
Winxlove said:
Of course i will add you,even i don't know who bạn are.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
iluvllllll said:
0_o
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Luktut said:
I'll add you!!
But I'm not happy about it.
Just Kidding!!
I'm happy about it!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Briana1 said:
xin chào just added u hope ya add me back!well tình yêu ur icon.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
leeceylou said:
I'll add you:D
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »