trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Someone Took my cookiez!! :O

Who took em?!
 Someone Took my cookiez!! :O
 16falloutboy posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

iloveduncan6 said:
Me: Dem Dem took em!!!
Demyx: *has adorible pout on face*
select as best answer
posted hơn một năm qua 
PoojaA said:
Idk....i swear idk...
*hides behind d pole* ...
select as best answer
posted hơn một năm qua 
MrOrange16 said:
Maybe bạn shouldn't have left them completely unguarded like that....
select as best answer
posted hơn một năm qua 
LunaShay said:
Hmmmm,i think its obvious who lấy trộm, đánh cắp it!
select as best answer
 Hmmmm,i think its obvious who lấy trộm, đánh cắp it!
posted hơn một năm qua 
summer448 said:
im sorry T.T
they just looked so yummy o.o
>.<
select as best answer
 im sorry T.T they just looked so yummy o.o >.<
posted hơn một năm qua 
*
Aww
PoojaA posted hơn một năm qua
*
it's ok
16falloutboy posted hơn một năm qua
BellaLovett said:
i took'em
muahahahaha..**evil laugh**

select as best answer
 i took'em muahahahaha..**evil laugh**
posted hơn một năm qua 
next question »