trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Dont u just like commenting on ngẫu nhiên things!!!

I do
*
No,I don't......Damn.
alismouha posted hơn một năm qua
 Crazy_NarutoKid posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Lawli-gagger said:
i do...i'm ngẫu nhiên so it only makes sense xD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
meXico said:
I don't know. Are there any ngẫu nhiên things to bình luận on here on Fanpop?

*Someone yells "This câu hỏi is random."*

Is it?

*Someone answers. "Yeah"*

It might not be. How do bạn know for sure?

Okay, I'll shut up now.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
simpleplan said:
its fun XD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Delilah_Scruggs said:
I don't know. Do bạn like asking ngẫu nhiên questions? LOL

Sorry. I just had to ask. =^_^=
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Immortal42 said:
Quite often, yes. I also like to speak as if I am much thêm sophisticated than I actually am.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »