trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

what do bạn think of this?

i tình yêu this interview it's really funny!!!i know bạn probally dont want to watch it but you'll laugh when bạn see it...trust me...i tình yêu nardwuar :)
*
idk what they're talking about.
AmuletSaharo2 posted hơn một năm qua
*
did bạn watch the WHOLE thing?
larouxbestfan posted hơn một năm qua
 larouxbestfan posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

r-pattz said:
Too long; didn't watch.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »