trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

what's the most ngẫu nhiên thing someone's ever đã đưa ý kiến to/asked you?

for me, a couple months cách đây in my culinary class one of my Những người bạn đã đưa ý kiến to me "Ask me if I'm a tree." and I decided to play along and asked "Are bạn a tree?" and she scoffed and đã đưa ý kiến to me like I was an idiot "No!" it was really ngẫu nhiên and really funny I actually tried doing that here a couple phút cách đây but I guess nobody really got that I was joking hoặc something

what about bạn guys? Something like that ever happened to you?
 BB2010 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

noahgirlfan10 said:
he đã đưa ý kiến "wouldent it be cool if u had a third arm in my bellybutton" im like okayyyyyyyy
select as best answer
posted hơn một năm qua 
selenagomezfan7 said:
Omg The Most ngẫu nhiên Thing That Anybody Sad To Me Is Will bạn Go Out With Me
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
LOL – Liên minh huyền thoại XD i dont know how that is funny
noahgirlfan10 posted hơn một năm qua
*
:(
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
next question »