trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

caption it!!! (kudos to bananaboo 4 the idea:))

 caption it!!! (kudos to bananaboo 4 the idea:))
 DeLancyGirL posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

RukiaKuchiki88 said:
Oprah:Ohhh look a charity!!!!
Bono:Bet I can beat bạn to it
select as best answer
posted hơn một năm qua 
heyitssmarsx3 said:
oprah:omg!! thêm clothes!
bono:*thinks to himself* oh god how many thêm bags can i hold?!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
xxXsk8trXxx said:
Daaaamn, is that on sale?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
animemaykat101 said:
*woman*"look its barney!!!I tình yêu him!!!"*starts hát the barney song*
*guy thinking*"Just keep smilling,and maybe this crazy person will go away."
select as best answer
posted hơn một năm qua 
3nala said:
screaming woman: OMG ITS ELMO WITH A AK47!!!! RUN 4 UR LIVES!!!

smiling man: AIN'T HE CUTE?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »