trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

will u blow me a kiss?-to guys will u give me a hug?-to girls

I loove me sum kissez. ;)
A hug wud be nice too. =)

whoever hugs, kisses, hoặc thêm will be a người hâm mộ of mine!!
*
haha. dont b shy. XD
justinfangrrl posted hơn một năm qua
 justinfangrrl posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Dwolf247 said:
Can i do both? Too bad cause i just did. *hugs then blows a kiss* muhahaha! I am so evil!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
yep. dats fine. XD. eh, wat da heck, hav a cupcake! *gives cupcake*
justinfangrrl posted hơn một năm qua
Cries_Bloodlova said:
*BIG HUG*
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
*hugs back* "thank u! =)" *gives big cookie*
justinfangrrl posted hơn một năm qua
xxXsk8trXxx said:
*blows a kiss*
I'M A GIRL.
Hawr. I'm (un)rebelious, aren't I? XD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
XD "thank u! I suppose kissing up close is outta da question." *gives a cookie*
justinfangrrl posted hơn một năm qua
*
YAY!!!!! *noms*
xxXsk8trXxx posted hơn một năm qua
sandrarap said:
''hug hug hug hug hugs...''
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
"good hugs!" *gives cookie*
justinfangrrl posted hơn một năm qua
*
yeah!!! cooool
sandrarap posted hơn một năm qua
*
yeah!!! cooool
sandrarap posted hơn một năm qua
*
yep!
justinfangrrl posted hơn một năm qua
scarxtardis said:
*squeezes until u pop* hehe!! *stealz cookie*
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
"there goes my last cookie." XD thank u! =)
justinfangrrl posted hơn một năm qua
*
No problemo!
scarxtardis posted hơn một năm qua
*
noooo! *puts rest of bánh nướng nhỏ in safe*
justinfangrrl posted hơn một năm qua
AnjaLovesJohnny said:
biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig hug :D
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
"Thanks!" *gives yummy cupcake*
justinfangrrl posted hơn một năm qua
iluvllllll said:
chịu, gấu HUG!!! thats what boys in my school give me, hahaha and i tình yêu it! so i think bạn would too! so chịu, gấu HUGGGG!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
LUCKY!*gives yummy cupcake*
justinfangrrl posted hơn một năm qua
*
aww thanks. :D
iluvllllll posted hơn một năm qua
Albino said:
*hugs and blows a kiss*
...why did I just do that?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
maybe its cuz u want a DELICOUS cupcake? *gives delicous cupcake*
justinfangrrl posted hơn một năm qua
RnBStar13 said:
*Huggles* bởi your tên người dùng i can tell bạn are a Justin người hâm mộ like me :D soo *Big huggles* <3 xxxxxxxxxxx
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
haha. yep. thnx! *gives muffin* I ran out of cupcakes. XD
justinfangrrl posted hơn một năm qua
ladylyric_812 said:
*Hugz*
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Thanks! have a muffin! *pulls out muffin*
justinfangrrl posted hơn một năm qua
*
YAY! MUFFINS!!!!!!!!!!!!!!!!!! X3 *Eats muffins*
ladylyric_812 posted hơn một năm qua
JB4E said:
*BIIIIIIIIIIGGGGGGGGG HUG!!!!!!!!!!!!!!*
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
aww. t'ank u! 3> *gives biiig muffin*
justinfangrrl posted hơn một năm qua
egyptprincess7 said:
No Hug i am allergic to hugging pple
select as best answer
 No Hug i am allergic to hugging pple
posted hơn một năm qua 
*
dats ok. air hugs? r u allergit 2 those? =/
justinfangrrl posted hơn một năm qua
VioletSunset said:
*GLOMPS* A glomp is better than a hug :3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
I guess so eh? =D here u go! *gives big muffin*
justinfangrrl posted hơn một năm qua
*
YEY!!!
VioletSunset posted hơn một năm qua
next question »