trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

PLEASE SOMEONE TELL ME HOW TO MAKE "SPOT" HERE?

 avril-best posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

melikhan said:
here(just go there):
link
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
ok :) thank bạn
avril-best posted hơn một năm qua
*
and how must i put banner and biểu tượng ?
avril-best posted hơn một năm qua
r-pattz said:
PLEASE SOMEONE TELL ME WHY PEOPLE KEEP ASKING THE SAME các câu hỏi OVER AND OVER?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
because i did not find answer of it :P
avril-best posted hơn một năm qua
next question »