trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Photo's not mine, but I edited it. Like it?

 Photo's not mine, but I edited it. Like it?
 hermione980 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

MileySelena982 said:
Cute, I like it. Do bạn like mine?
select as best answer
 Cute, I like it. Do bạn like mine?
posted hơn một năm qua 
*
wow! really cool!
hermione980 posted hơn một năm qua
*
Thanx
MileySelena982 posted hơn một năm qua
*
ur welcomee!:)
hermione980 posted hơn một năm qua
amethyst44 said:
I like it a lot. what part did bạn edit?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
i auto-fixed and added the wordsss
hermione980 posted hơn một năm qua
*
cool it looks really nice. :)
amethyst44 posted hơn một năm qua
*
thanks!
hermione980 posted hơn một năm qua
Delilah_Scruggs said:
Nice! bạn did a good job.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thanks!
hermione980 posted hơn một năm qua
*
Your welcome!
Delilah_Scruggs posted hơn một năm qua
next question »