trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

why are there homo sexuals?

 amethyst_14 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

navajosrock said:
because people want to be and it's who they are WOW that last part sounded like I was Oprah!!! LOL – Liên minh huyền thoại JK
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
wow it sounds like bạn are very true :) good answer! this is the best answer YET....
amethyst_14 posted hơn một năm qua
Tenkic said:
Why r there straight guys/girls?

select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
well... i know one.. who is very girly
amethyst_14 posted hơn một năm qua
*
I đã đưa ý kiến that ironically. =)
Tenkic posted hơn một năm qua
next question »