trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

if bạn have ten bucks what would bạn do with it

i would cái tát, đánh đập, smack someone with it
 verobety posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

BellaCullen96 said:
I'd put a down payment on a sheep.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
TDI_Izzy said:
I'd Buy a Happy meal XD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
10 bucks is enough for two! Give the other to me =P
cute20k posted hơn một năm qua
*
Okay! XD
TDI_Izzy posted hơn một năm qua
next question »