trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Do bạn think I'm immature?

...
 Diblover111 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Duncan-superfan said:
Do bạn think you're immature? =3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Well, I dunno, this is why I'm asking you.
Diblover111 posted hơn một năm qua
*
Well bạn don't seem immature. bạn seem pretty mature to me. ^_^
Duncan-superfan posted hơn một năm qua
*
Why, thank you. Heh, heh.
Diblover111 posted hơn một năm qua
ljsb said:
well i don't know I don't really know u....
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
OK.
Diblover111 posted hơn một năm qua
next question »