trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

do bạn agree with this ...

*
i agree
orangeturnip posted hơn một năm qua
*
i DO agree! we all should do that.
KishuandIchigo posted hơn một năm qua
*
^i agree
orangeturnip posted hơn một năm qua
 orangeturnip posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

E-rock said:
No its racist!
select as best answer
 No its racist!
posted hơn một năm qua 
*
racism - words that descibe something that races is a racism
orangeturnip posted hơn một năm qua
Diblover111 said:
uhh, sure...


select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
i agree
orangeturnip posted hơn một năm qua
mrschuckbass said:
agree with what???
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
i agree
orangeturnip posted hơn một năm qua
*
oohhh tình yêu your icon.
lolibarbie posted hơn một năm qua
Monrose said:
I must say I strongly disagree!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
i knew bạn would
orangeturnip posted hơn một năm qua
*
Am I that predictable? :(
Monrose posted hơn một năm qua
*
yes i agree :)
orangeturnip posted hơn một năm qua
springely said:
˙ǝǝɹƃɐ ı 'sǝʎ
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
eerga osla i
orangeturnip posted hơn một năm qua
lolibarbie said:
I disagree completely.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
completly?
orangeturnip posted hơn một năm qua
next question »