trích dẫn Pop Quiz

WHO đã đưa ý kiến IT? "No man hoặc woman who tries to pursue an ideal in his hoặc her own way is without enemies."
Choose the right answer:
Option A giống cúc, giống cúc, daisy Bates
Option B Coretta Scott King
Option C Malcolm X
Option D Bayard Rustin
 chel1395 posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save